Synonyms for Ipomoea fastigiata:

n.

Ipomoea Fastigiata (noun)
scammonyroot, wild sweet potato vine, man-of-the-earth, Ipomoea Panurata, manroot, wild potato vine.

Other synonyms:

Ipomoea panurata
Ipomoea Panurata.