Synonyms for Clothes closet:

n.

artifact (noun)
clothespress.
clothes closet (noun)
clothespress.
clothes storage (noun)
clothespress.