Synonyms for Lespedeza striata:

n.

Lespedeza striata (noun)
japan clover, jap clover, Japanese Clover.

Other synonyms:

japanese clover
Japanese Clover.