Synonyms for Lespedeza stipulacea:

n.

Lespedeza stipulacea (noun)
Korean Lespedeza.