Synonyms for Lysimachia quadrifolia:

n.

Lysimachia Quadrifolia (noun)
whorled loosestrife.