Synonyms for Lysimachia terrestris:

n.

Lysimachia Terrestris (noun)
swamp candles.