Synonyms for European union:

n.

European Union (noun)
ec, eec, European Community, common market, European Economic Community, europe, eu.

Other synonyms:

EC
ec.
EEC
eec.
Eu
eu.
Europe
europe.