Synonyms for Eec:

n.

EEC (noun)
eu, europe, European Union, ec, common market, European Community, European Economic Community.

Other synonyms:

EC
ec.
Eu
eu.
Europe
europe.