Synonyms for Yellow sand verbena:

n.

plant (noun)
Abronia Latifolia.
yellow sand verbena (noun)
Abronia Latifolia.