Synonyms for Wild sarsaparilla:

n.

wild sarsaparilla (noun)
Aralia Nudicaulis, Wild Sarsparilla, false sarsaparilla.

Other synonyms:

wild sarsparilla
Wild Sarsparilla.