Synonyms for Western mountain ash:

n.

Western mountain ash (noun)
Sorbus Sitchensis.
plant (noun)
Sorbus Sitchensis.