Synonyms for Troy pound:

n.

troy pound (noun)
apothecaries' pound.