Synonyms for Tachypleus:

n.

Tachypleus (noun)
Genus Tachypleus.
animal (noun)
Genus Tachypleus.