Synonyms for Saxifraga aizoides:

n.

Saxifraga Aizoides (noun)
yellow mountain saxifrage.