Synonyms for Rubus spectabilis:

n.

Rubus Spectabilis (noun)
salmonberry.