Synonyms for Pyrrhuloxia sinuata:

n.

Pyrrhuloxia sinuata (noun)
pyrrhuloxia.