Synonyms for Prairie gourd vine:

n.

prairie gourd vine (noun)
Cucurbita Foetidissima, wild pumpkin, Missouri Gourd, calabazilla, buffalo gourd, prairie gourd.

Other synonyms:

Cucurbita foetidissima
Cucurbita Foetidissima.
Missouri gourd
Missouri Gourd.