Synonyms for Paralithodes:

n.

Paralithodes (noun)
Genus Paralithodes.
animal (noun)
Genus Paralithodes.