Synonyms for Man-of-the-earth:

n.

man-of-the-earth (noun)
Ipomoea Fastigiata, Ipomoea Leptophylla, wild sweet potato vine, wild potato vine, scammonyroot, Ipomoea Panurata, manroot.
plant (noun)
Ipomoea Leptophylla.

Other synonyms:

Ipomoea panurata
Ipomoea Panurata.