Synonyms for Malcolmia:

n.

Malcolmia (noun)
Genus Malcolmia.
plant (noun)
Genus Malcolmia.