Synonyms for Ethyl aminobenzoate:

n.

ethyl aminobenzoate (noun)
benzocaine.