Synonyms for Erythrocebus patas:

n.

Erythrocebus Patas (noun)
hussar monkey, patas.