Synonyms for Coaster wagon:

n.

artifact (noun)
wagon.
coaster wagon (noun)
wagon.