Synonyms for Bicornuous:

n.

bicornuous (noun)
bicornate, bicorn, horned, bicorned, bicornuate.

Other synonyms:

n.
bicorn, bicornate, bicorned, bicornuate.