Synonyms for Akee:

n.

akee (noun)
ackee, Blighia Sapida, Akee Tree.
plant (noun)
Blighia Sapida, Akee Tree.

Other synonyms:

Blighia sapida
Blighia Sapida.
akee tree
Akee Tree.