Synonyms for Reiter's syndrome:

n.

Reiter's syndrome (noun)
Reiter's Disease.