Synonyms for Oligodendroglia:

n.

oligodendroglia (noun)
oligodendria.