Synonyms for Nitrobacteria:

n.

nitrobacteria (noun)
nitric bacteria.