Synonyms for Marathi:

n.

Marathi (noun)
mahratti.