Synonyms for Autoerotism:

n.

autoerotism (noun)
autoeroticism.

Other synonyms:

n. t.
autoeroticism.