Synonyms for Atopic eczema:

n.

atopic eczema (noun)
atopic dermatitis.