Synonyms for Anasa tristis:

n.

Anasa Tristis (noun)
squash bug.