Synonyms for Almond oil:

n.

almond oil (noun)
expressed almond oil, sweet almond oil.
plant (noun)
expressed almond oil, sweet almond oil.